Περιγραφή προϊόντος

Πρόκειται για ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών, που εμπίπτει στον κλάδo ασφάλισης κινδύνων αεροπολοϊας (Aviation Insurance) και το οποίο προσφέρεται με αξιοπιστία Lloyd’s. Τα βασικά χαρακτηριστικά του:
 


Ι)   ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Drone
      - Αντικατάσταση ή Επισκευή του Drone
      - Κάλυψη επίγειου συστήματος πλοήγησης
      - Κάλυψη ειδικού φορτίου (payload)

ΙΙ)   ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ Drone

      - Αποζημίωση για σωματικές βλάβες/θάνατο
      - Αποζημίωση για υλικές ζημιές Τρίτων
      - Μεγάλα όρια κάλυψης (ελάχιστο 1,000,000€)